სატურნირო მდგომარეობა

სატურნირო მდგომარეობა - PRO კლასი

სატურნირო მდგომარეობა - PRO2 კლასი